Przedsiębiorstwa w Polsce po raz pierwszy od zmiany ustroju gospodarczego w 1989 roku znalazły się w sytuacji rosnącego deficytu pracowników. Do 2025 roku na rynku może brakować 1,5 mln pracowników. Firmy będą zatem szły w kierunku zatrudniania np. pracowników z zagranicy, w kierunku automatyzacji, nowych technologii i sztucznej inteligencji. To całkiem nowa rzeczywistość na rynku pracy.
Z raportu firmy consultingowej PwC wynika, że do 2025 r. luka na rynku pracy w Polsce istotnie się powiększy. Biorąc pod uwagę prognozowane tempo rozwoju gospodarki i rosnące potrzeby biznesu, konieczne będzie zatrudnienie dodatkowo ok. 1,5 mln osób w perspektywie najbliższych 6 lat. Oznacza to konieczność zatrudniania dodatkowo, każdego roku, ok. 300 tys. pracowników.