W piątek 5 grudnia Sejm poparł 4 poprawki Senatu zgłoszone do nowej ustawy o rolnictwie ekologicznym, która ma ułatwić funkcjonowanie ekogospodarstwom w Polsce. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą minister rolnictwa zostanie m.in. upoważniony do wydania rozporządzenia wprowadzającego generalne pozwolenie na zastosowanie niektórych odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Oznacza to usunięcie obowiązku każdorazowego występowania o zgodę na zastosowanie danego odstępstwa.

Przepisy mają również zmniejszyć liczbę zapisów, które dotyczą sprawozdawczości gospodarstw ekologicznych. Wprowadzają możliwość korzystania z baz danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i jednostki certyfikujące. Sprawozdania będzie też można przekazywać przez internet – z zastosowaniem podpisu elektronicznego.

Do 90 dni ma zostać wydłużona ważność wydanych certyfikatów w przypadku konieczności przeniesienia się do innej jednostki certyfikującej. Doprecyzowane zostały zasady stosowania odstępstw.

Nowelizacja ustawy ułatwia też przekazywanie przez jednostki certyfikujące Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych danych dotyczących kontrolowanych producentów.

Nowe przepisy wprowadzają także mechanizm przekazywania przez jednostki certyfikujące informacji o producentach ekologicznych przechodzących pod kontrolę innej jednostki.