Ukraina i Unia Europejska zacieśniają współpracę w ekobranży. Podczas międzynarodowych targów ekożywności BIOFACH delegacja Ukrainy spotkała się z 8 partnerami handlowymi na rynku europejskim, m.in. Polską, Niemcami, Szwajcarią, Belgią oraz Holandią.

W wyniku rozmów osiągnięto porozumienia w sprawie bezpośredniej i efektywnej współpracy na szczeblu ministerstw oraz służb w zakresie pełnej identyfikowalności łańcucha dostaw produktów certyfikowanych – od producentów do konsumentów. Współpraca obejmie też wymianę informacji oraz szkolenia ukraińskich ekspertów. Ukraina spełnia wstępne wymogi uznania jej za wiarygodnego dostawcę produktów w jakości BIO. – Nadrzędnym celem ministerstwa rolnictwa jest zakończenie procesu tworzenia ram legislacyjnych dla funkcjonowania rynku rolnictwa ekologicznego na Ukrainie. Obejmie to również stworzenie odpowiedniego projektu ustawy o rolnictwie ekologicznym i utworzenie rejestru podmiotów rynkowych – mówi Olga Trofimtseva, wiceministra rolnictwa na Ukrainie.