Parlament Europejski przyjął nowe zasady produkcji ekologicznej. Mają one w krajach unijnych zagwarantować najwyższą jakość certyfikowanej żywności oraz wspomagać rozwój rolnictwa ekologicznego.

Europosłowie poparli nową propozycję dotyczących zasad produkcji ekologicznej oraz oznakowania żywności. Obejmują one m.in. dokładniejsze kontrole łańcucha dostaw żywności i importu produktów w jakości BIO. Przepisy mają też ułatwiać certyfikację niewielkim gospodarstwom poprzez możliwość grupowych certyfikacji – opcję szybszą i mniej kosztowną. Równocześnie rolnicy oraz inne podmioty w łańcuchu dostaw będą zobowiązani do zastosowania nowych środków w celu uniknięcia zanieczyszczenia żywności pozostałościami po pestycydach.

Już 4 lata po wejściu w życie rozporządzenia Komisja Europejska planuje przygotowanie sprawozdania o skuteczności działań zapobiegających zanieczyszczeniom i dopuszczalnych ilościach substancji chemicznych w ekożywności z podziałem na kraje.