Francuski parlament przyjął prawo, które zabroni supermarketom niszczenia niesprzedanej żywności. „Za” zagłosowali przedstawiciele wszystkich ugrupowań, a nowa ustawa została określona przez deputowanych jako „niezbędne działanie dla planety”. (za tvp.info)

Nowe prawo mówi, że supermarkety będą musiały rozdawać jedzenie, które przekroczyło datę ważności.Wprowadzono także zakaz niszczenia jedzenia. Jak przypomina brytyjski „Guardian”, do tej pory zdarzało się, że niesprzedana żywność była np. polewana wybielaczem.

Francuski Trybunał Konstytucyjny dopatrzył się błędów formalnych, dlatego termin jej wprowadzenia opóźnił się o kilka miesięcy. Teraz przyjęto zmienioną ustawę. Nowe prawo wejdzie w życie w połowie stycznia. Wcześniej musi je zaakceptować Senat.

89 mln ton jedzenia do kosza

Jak pisze „Guardian”, Paryż ma zamiar skierować do Komisji Europejskiej wniosek o przyjęcie podobnych rozwiązań w innych państwach Unii.
Co roku we Francji do śmietników trafia ok. 7,1 mln ton żywności. Większość – 67 proc. – wyrzucają zwykli konsumenci, 15 proc. restauracje, a 11 proc. sklepy. W skali całej Europy rocznie marnuje się ok. 89 mln ton jedzenia podaje tvp.info.

Kto w Polsce marnuje jedzenie?
Jak czytamy na portalu www.niemarnuje.pl:
„W Polsce, jak podają dane Eurostatu z 2006 roku, opublikowane w raporcie Komisji Europejskiej w październiku 2010 r., marnuje się blisko 9 mln ton żywności. Produkcja odpowiedzialna jest za marnowanie blisko 6,6 mln ton odpadów żywnościowych, gospodarstwa domowe ponad 2 mln ton, natomiast inne źródła to 0,35 mln ton. Powyższe dane sytuują Polskę na 5 pozycji państw marnujących jedzenie w Unii Europejskiej, za Wielką Brytanią, Niemcami, Francją i Holandią. Warto tylko podkreślić, że w krajach zachodnich skala marnowania żywnosci jest większa wśród konsumentów, natomiast w Polsce dane Eurostatu wskazują na branżę spożywczą jako główne źródło marnowania.”