Rynek produktów ekologicznych w Stanach Zjednoczonych rośnie w tempie 20% rocznie. Aktualne dane z amerykańskiego ministerstwa rolnictwa dowodzą, że farmerzy w USA nie są w stanie sprostać coraz wyższemu zapotrzebowaniu na ekożywność.

Szacuje się, że Stany Zjednoczone na potrzeby swojego przetwórstwa importują ok. 75% ekologicznych ziaren soi i 50% certyfikowanej kukurydzy. Już teraz więc amerykańskie rolnictwo ekologiczne nie nadąża za ogromnym popytem na produkty w jakości BIO. Aby rynek ekożywności w Stanach Zjednoczonych nadal rozwijał się w zadowalającym tempie, konieczne będzie wsparcie rządowe w zakresie promowania. Niezbędne będzie też dotowanie ekologicznych upraw i hodowli, a także znaczące zwiększenie importu organicznych surowców oraz gotowych produktów. Z danych amerykańskiego Stowarzyszenia Handlu Ekoproduktami Organic Trade Association wynika, że w 2017 rynek certyfikowanych artykułów spożywczych przekroczył rekordowy próg 49,4 mld dolarów, a organicznych produktów nieżywnościowych – 4,2 mld dolarów.