Właśnie zakończyły się zbiory truskawki i rozpoczęły się zbiory maliny letniej, porzeczki czarnej i czerwonej. Wiceprezes firmy Symbio Polska S.A., Zbigniew Kozłowski ocenia ten sezon pozytywnie: – Pomimo pesymistycznych prognoz po kwietniowych przymrozkach, zbiory truskawek ekologicznych były udane. Producenci dostarczyli nam większej ilości surowca niż w ub.r., zaś straty spowodowane przez przymrozki zostały w znaczącym stopniu zrekompensowane dostawcom  przez wyższe ceny surowca: średnio o 20-30% w porównaniu do 2016 r. W przypadku zbiorów owoców porzeczki sytuacja przedstawia się podobnie. Są plantacje, gdzie producenci zbiorą znacznie mniej surowca, ale są też takie, gdzie jego ilość będzie porównywalna lub nawet większa niż w latach ubiegłych.

Symbio Polska S.A. skupuje surowiec bezpośrednio od producentów rolnych. Współpracuje obecnie z ponad 300 ekologicznymi  gospodarstwami rolnymi, zlokalizowanymi głównie na terenach Lubelszczyzny, Podlasia i Podkarpacia. Łączna powierzchnia upraw zajmuje ok. 3,5 tys. ha. Niektórzy z dostawców to rodziny wielopokoleniowe, które współpracują z Symbio już od kilkunastu lat.

Zakupiony surowiec firma wykorzystuje do produkcji własnych wyrobów gotowych: soków bezpośrednio tłoczonych z owoców, przetworów owocowych oraz jako dodatek do produktów śniadaniowych, tj. muesli czy granoli. Większość pozyskanego surowca firma przeznacza jednak do dalszej odsprzedaży, w głównej mierze na eksport.