Konsumenci przekonują się do ekologicznej żywności i kupują jej coraz więcej. Ten trend utrzymuje się we wszystkich państwach Unii Europejskiej – informuje FAMMU/FAPA.

Przez niecałe 10 lat rynek sprzedaży żywności ekologicznej w Europie wzrósł z 11 mld euro do 24,3 mld euro. Ponad 100% wzrost dotyczy też samych państw zrzeszonych w Unii Europejskiej. Wartość sprzedaży w państwach członkowskich wyniosła w 2013 roku 22,2 mld euro, a w 2004 było to 10,2 mld euro – informuje FAMMU/FAPA na podstawie Ifoam.

 

Z danych podaje FAMMU/FAPA wynika, że wszystkie państwa z których udało się zebrać dane cechował wzrost wartości sprzedaży. W wybranych krajach wynosił od: w Niemczech o 7 proc., Francji o 9 proc., w Wielkiej Brytanii o 2,8 proc., we Włoszech o 6,2 proc., w Szwecji o 11,5 proc., w Danii – 5,2 proc., w Belgii o 8 proc., w Finlandii o 6,4 proc., w Holandii o 5,4 proc., w Słowenii o 10 proc., w Norwegii o 16 proc., w Szwajcarii o 12,1 proc.

Spośród państw europejskich nie należących do UE największa dynamika wzrostu dotyczyła Norwegii oraz Szwajcarii.

W roku 2014  wiele europejskich państwach utrzymał się  dynamiczny wzrost sprzedaży produktów ekologicznych. Zainteresowanie konsumentów względem produktów ekologicznych rosło nawet przy wzroście konkurencji ze strony certyfikowanych produktów regionalnych – uważają analitycy FAMMU/FAPA.