Światowy rynek żywności i napojów ekologicznych w 2022 r. ma osiągnąć próg 327,6 mld $, tak wynika z najnowszego raportu agencji badawczej Allied Market Research. Oznacza to, że jego wartość od 2015 r. zwiększy się co najmniej trzykrotnie. Eksperci przewidują dynamiczny wzrost przede wszystkim w segmencie certyfikowanych napojów, które mają obecnie 3/5 udziałów w globalnej sprzedaży. Świeże warzywa i owoce z ekogospodarstw mają pozostać drugą najbardziej dochodową grupą produktów na świecie.

Motorem napędowym ekobranży jest przede wszystkim poprawa stopy życiowej konsumentów i wzrost świadomości dotyczącej odżywiania. Rozwój rynku korzystnie stymuluje coraz większa dostępność ekoproduktów, co można uznać za naturalną konsekwencję dużej popularności rolnictwa ekologicznego i postępu w tej dziedzinie produkcji. Kraje Ameryki Północnej i Europa generują obecnie ¾ sprzedaży w obrębie całego sektora, ale Allied Market Research prognozuje, że w przyszłości najbardziej spektakularne wzrosty obserwowane będą w krajach regionu Azji i Pacyfiku.