Ekogospodarstwa mają znaczący wpływ na rozwój branży certyfikowanej żywności w Polsce. To od kondycji rolnictwa ekologicznego zależy dostępność produktów, ich ceny, a także jakość. Jaka jest obecnie liczba gospodarstw ekologicznych w kraju? Z jakimi wyzwaniami będą musiały zmierzyć się w najbliższym czasie?

Tekst: Marcin Fajerski

Ekologiczne uprawy i hodowle są jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi rolnictwa w Europie, w tym również w Polsce. Według ostatnich danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kraju działa prawie 27 tys. producentów ekologicznych, funkcjonujących na obszarze ok. 670 tys. ha. W stosunku do 2012 r. ich liczba wzrosła o ok. 3%, a powierzchnia zwiększyła się o 1%. W Polsce działa także ok. 400 przetwórców żywności ekologicznej. W ciągu ostatniego dziesięciolecia ich liczba wzrosła ponad 18-krotnie. Obecnie najwięcej zakładów przetwórczych jest w województwach: mazowieckim – 78, wielkopolskim – 53 oraz lubelskim – 45.

W dobrym tonie
W Polsce całkowity udział upraw ekologicznych w obszarze użytków rolnych pozostaje niewielki w stosunku do krajów zachodnioeuropejskich, ale bardzo dynamicznie rośnie. W rodzimej produkcji największy udział mają aktualnie zboża, owoce, warzywa oraz nabiał. W samym tylko 2012 r. na rynek wprowadzono ok. 100 tys. zbóż, 42 tys. ton owoców, 20 tys. ton warzyw, a także 26 tys. ton mleka i ponad 20 mln jaj ekologicznych. Wśród polskich przetwórni ponad 1/3 stanowią te zajmujące się przetwórstwem warzyw i owoców. Bardzo wiele z nich, bo aż 23,6%, specjalizuje się w przemiale zbóż.

Potrzeba BIOrganizacji
Ogólnie w Polsce można zaobserwować dość niekorzystną relację liczby ekogospodarstw do przetwórców. Na jeden zakład przypada aż 86 gospodarstw. Dla porównania w Unii Europejskiej na przetwórcę przypada tylko 38 gospodarstw. W najbliższych latach rozwój przetwórstwa ekologicznego w kraju będzie decydował nie tylko o zbycie certyfikowanych produktów rolnych, ale również o podaży oraz o rozwoju ekobranży. – Istotne będzie także ukierunkowanie ekologicznej produkcji rolnej dla potrzeb przetwórstwa i całego rynku – uważa Zbigniew Kozłowski, dyrektor handlowy Symbio Polska.

Rolnicy BIOrą przykład
Z najnowszej analizy SWOT, przeprowadzonej na zlecenie MRiRW wynika, że polskie gospodarstwa ekologiczne najlepsze lata mają jeszcze przed sobą. Silnymi ich atutem jest przede wszystkim wiedza na temat metod produkcji. Rolnicy ekologiczni w kraju biorą też przykład z najlepszych, m.in. Niemiec i Danii, aby trafić na rosnący i nadal bardzo chłonny rynek. Wiele jednak zależy od samych dystrybutorów. – W Polsce nad dystrybucją produktów ekologicznych i ziemiopłodów rolnych należy jeszcze popracować – przekonuje Danuta Pilarska, prezes Stowarzyszenia Ekoland. – Dostępność produktów w kraju jest dobra, ale są one bardzo drogie w porównaniu z tymi, które konsumenci mogą kupić w Niemczech – mówi.

Więcej w magazynie EKOdostawcy…