W świetle najnowszych badań przeprowadzonych przez niemiecką organizację Testbiotech rośliny GMO odporne na glifosat wykazują tendencje do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się.

Wyniki analiz przeprowadzonych w Chinach ujawniają nowy wymiar środowiskowego ryzyka wynikającego z upraw roślin modyfikowanych genetycznie. Ich dodatkowe geny mogą znacząco zwiększać zagrożenie ekspansji GMO w środowisku naturalnym. Krzyżowanie się modyfikowanych roślin z naturalnymi może doprowadzić do rozprzestrzenienia się transgenicznego DNA znacznie szybciej niż we wcześniejszych szacunkach. Nowe badania wykazują, że większy wpływ na to ma dodatkowy gen w roślinach genetycznie modyfikowanych, a nie użycie glifosatu. Warunki stresowe w uprawie takie jak upał i susza sprzyjają ekspansji genetycznie modyfikowanych roślin. Tego rodzaju rośliny uprawia się od ok. 20 lat i są one najczęściej stosowane w rolnictwie.