„Gotuj z NaturAvena” (zwany dalej konkursem)  jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Konkursu jest redakcja magazynu „EKOdostawcy” z siedzibą 60-784 Poznań, ul. Grunwaldzka 43/1a (dalej  „Organizator”).
  2. Celem Konkursu jest wyłonienie autorów najlepszych przepisów kulinarnych na bazie produktów marki NaturAvena;
  3. Konkurs „ Goruj z NaturAvena”  jest konkursem otwartym – udział wziąć mogą wszyscy zainteresowani.
  4. Konkurs rozpoczyna się 05.04.2017 r. i zostanie rozstrzygnięty 25.04.2017 r. o godz. 15. Zgłoszenia można przesyłać do 23.04.2017 r., do godz. 23:59.
 2. Warunki uczestnictwa i zasady Konkursu
  1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które w trakcie jego trwania prześlą przepis kulinarny z wykorzystaniem produktów NaturAvena wraz ze zdjęciem przygotowanej potrawy na fanpage magazynu EKOdostawcy na Facebooku oraz swoje imię i nazwisko na adres mailowy konkurs@ekodostawcy.pl
  2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie ich rodzin.
  3. Liczba uczestników Konkursu jest nieograniczona.
  4. Zgłoszenia należy wysyłać w wiadomościach mailowych na adres: konkurs@ekodostawcy.pl
  5. Uczestnik Konkursu może dokonać zgłoszenia jednego przepisu.
  6. Zgłoszone przepisy muszą  być działem i własnością autora. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zgłoszeń, które będą kopiami przepisów innych osób lub znalezionych w sieci. Dokonując zgłoszenia, Uczestnik oświadcza, że nie narusza jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich. W razie gdy wobec Organizatora zostaną zgłoszone roszczenia osób trzecich dotyczące praw autorskich do zgłoszonego zdjęcia, Uczestnik lub osoby działające w jego imieniu zobowiązane są zaspokoić słuszne roszczenia osób trzecich, zwalniając Organizatora od odpowiedzialności z tego tytułu.
  7. Zgłaszając przepis na konkurs, uczestnik zgadza się na jego publikację i zrzeka się praw majątkowych do przesłanego materiału na rzecz Organizatora Konkursu.
  8. Uczestnik zgadza się na otrzymywanie informacji związanych z Konkursem drogą elektroniczną.
  9. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów związanych ze zgłoszeniem lub uczestnictwem w Konkursie.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika łamiącego postanowienia Regulaminu.
 3. Wyłaniane laureatów
  1. Zostaną wyłonieni trzej laureaci.
  2. Trzech zwycięzców wybiera jury, w skład którego wchodzą członkowie redakcji „EKOdostawcy” i firmy NaturAvena. Jury, wybierając zwycięskie przepisy, weźmie pod uwagę wartości smakowe, odżywcze oraz pomysłowość.
 4. Nagrody
  1. Rozdane zostaną trzy nagrody:
   1. Pierwsza nagroda: Masło orzechowe kremowe, ekologiczny olej kokosowy, ekologiczne mleczko sojowe o smaku kokosowym, sok z brzozy – mięta, pasta z ciecierzycy i papryki z nasionami chia, orkiszowe Babcianki, mąka migdałowa – wartość zestawu brutto 82 zł.
   2. Druga nagroda: Masło orzechowe kremowe, ekologiczny olej kokosowy, ekologiczne mleczko sojowe o smaku kokosowym, sok z brzozy – mięta, pasta z ciecierzycy i papryki z nasionami chia, orkiszowe Babcianki, mąka migdałowa – wartość zestawu brutto 82 zł.
   3. Trzecia nagroda: Masło orzechowe kremowe, ekologiczny olej kokosowy, ekologiczne mleczko sojowe o smaku kokosowym, sok z brzozy – mięta, pasta z ciecierzycy i papryki z nasionami chia, orkiszowe Babcianki, mąka migdałowa – wartość zestawu brutto 82 zł.
  2. Nagrody nie podlega zamianie, w tym zamianie na ekwiwalent pieniężny.
  3.  Wartość wygranych jest zwolniona od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68.
 5. Dane osobowe
  1.  Zwycięzca Konkursu wyraża również zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na profilu „EKOdostawcy” na Facebook.com
 6. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania, warunków i całkowitej likwidacji Konkursu bez podania przyczyny, o czym poinformuje na profilu na Facebook.com.
  2. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz za pośrednictwem adresu mailowego konkurs@ekodostawcy.pl.
  3. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
  4. W kwestiach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy o ochronie danych osobowych.
  5. Dokonując zgłoszenia konkursowego Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
  6. Konkurs nie stanowi gry losowej.