Prawie 3 lata państwa członkowskie i Parlament Europejski szukały porozumienia w sprawie nowych regulacji dotyczących produkcji oraz oznakowania ekologicznej żywności. W końcu udało się je uzyskać. Założeniem nowych przepisów jest wspieranie certyfikowanego rolnictwa i przetwórstwa w całej Unii, m.in. poprzez zagwarantowanie ekogospodarstwom konkurencyjności oraz chronienie konsumentów przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez producentów i dystrybutorów.

Regulacje mają też ułatwić życie ekologicznym producentom przez wprowadzenie jednolitych i bardziej przejrzystych przepisów dotyczących całego procesu produkcyjnego. Z drugiej strony, wzmocnione zostaną kontrole dotyczące producentów, dystrybutorów, a nawet sprzedawców, co ma zwiększyć zaufanie konsumentów do certyfikowanej żywności.

Przepisy zagwarantują też uczciwą konkurencję między unijnymi ekoproduktami a żywnością importowaną z krajów nienależących do wspólnoty. Ważną informację stanowi też fakt, że poszerzona zostanie lista artykułów spożywczych klasyfikowanych jako ekologiczne, m.in.: o sól, wosk pszczeli czy liście winorośli.

Unowocześniony zostanie również system przyznawania certyfikatów grupowych. Dzięki niemu niewielkie ekogospodarstwa mogą starać się o wspólny „zielony listek” pozwalający zmniejszyć koszty certyfikacji i kontroli. Porozumienie unijnej Rady i Parlamentu zostało entuzjastycznie przyjęte przez Komisję Europejską. Jeśli nowe porozumienie wejdzie w życie, przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2020 r.