Wspólnotowe Centrum Komisji Europejskiej opracowało nową metodologię badań, która może być wykorzystywana do potwierdzania autentyczności żywności ekologicznej. Centrum dokonało odkrycia w oparciu o wieloletnie badania terenowe metabolomiki z chemometrią marchwi pochodzącej z różnych gospodarstw konwencjonalnych oraz ekologicznych. W ciągu ponad 4 lat naukowcy z JRC wykonywali biochemiczną analizę LC-MS konwencjonalnych i certyfikowanych marchewek. Okazało się, że niektóre markery związane z metabolizmem węglowodanów i mechanizmami obronnymi roślin mogą wykazać znaczące różnice między systemami organicznego i tradycyjnego rolnictwa.