Popyt na ekologiczną żywność w Irlandii zaczyna powoli wyprzedzać podaż. Gillian Westbrook, główna dyrektorka Irlandzkiego Stowarzyszenia Ekologicznych Hodowców i Plantatorów IOFGA, twierdzi, że brexit i brak wsparcia finansowego dla rozwoju rolnictwa ekologicznego na „zielonej wyspie” staje się poważną barierą zagrażającą rozwojowi rynku certyfikowanej żywności.

W ciągu ostatnich 20 lat zapotrzebowanie na artykuły spożywcze w jakości BIO w Irlandii dynamicznie się zwiększyło. To może zmusić irlandzkich przetwórców do importu ekologicznych surowców. Dystrybutorzy z kolei będą zmuszeni do poszerzenia swojej oferty o produkty zagranicznych marek.