Agencja Rynku Rolnego i ogólnopolskie stowarzyszenie „Polska Ekologia” podpisały umowę „Ekoeuropa – jakość i tradycja”. Dotyczy ona trzyletniej kampanii zaplanowanej na lata 2015-2018, która jest skierowana zarówno do tamtejszych odbiorców polskich produktów ekologicznych jak i do naszych rolników i przetwórców.

Po co kampania?

Kampania ma na celu rozwój eksportu ekologicznych produktów, a co za tym idzie zachęcenie do przyłączenia się do tego segmentu nowych przetwórców i producentów. Dzięki zwiększonej sieci połączeń łatwiej byłoby zorganizować np. transport produktów z krótką datą ważności. Poza tym zwiększyłoby to podaż polskich produktów ekologicznych, a co za tym idzie ich dostępność.

Jakie działania są zaplanowane?

Przede wszystkim działania edukacyjne i promocyjne. Planowana jest także praca z najmłodszymi konsumentami np. w szkołach czy przedszkolach. Kampania ma trafiać także do szefów kuchni i kucharzy.