PIŻE na YouTube opublikowało pierwsze klipy promujące ekologiczną żywność w Polsce na kanale Jemy Eko.

Polska Izba Żywności Ekologicznej we współpracy z Fundacją Zwalcz Nudę, Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych Ekołan oraz firmą Poloniak realizuje akcję Jemy Eko. Jej celem jest promowanie zrównoważonej produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności ekologicznej. Operacja ma też informować i edukować społeczeństwo w zakresie produktów ekologicznych. Wspomniany cel przekłada się na stymulowanie ekologicznego patriotyzmu konsumenckiego i popytu na ekoprodukty wytworzone w Polsce. Grupą docelową kampanii są konsumenci zainteresowani żywnością wysokiej jakości. Należą do niej przede wszystkim osoby młode oraz rodzice zainteresowani zdrowym odżywianiem.