Współpraca jednej z najważniejszych organizacji zrzeszających przedsiębiorców branży żywności ekologicznej w Polsce to ogromne wsparcie dla nowego projektu jakim jest Warsaw BIOEXPO. Zarówno Izbie jak i organizatorom Warsaw BIOEXPO przyświecają podobne cele.To propagowanie zdrowego stylu życia poprzez edukowanie polskiego społeczeństwa czym jest żywność ekologiczna, jaki jest proces jej produkcji oraz czym się różni od żywności konwencjonalnej. Promocja żywności ze szczególny naciskiem na tę oznakowaną euro-liściem oraz innymi certyfikatami ekologicznymi
promocja i upowszechnianie polskiego rolnictwa.
Połączenie sił, wiedza, profesjonalizm i zaangażowanie obu stron może przynieść tylko korzyści dla wszystkich, którzy wezmą udział w nowym przedsięwzięciu, czyli Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych Warsaw BIOEXPO, które odbędą się w terminie 11-13.10.2019 r. w Centrum Targowo-Kongresowym PTAK WARSAW EXPO.
Dzięki tej współpracy oprócz oferty wystawienniczej podczas targów będzie można skorzystać z porad ekspertów, a także wziąć udział w konferencjach na temat m.in. rozwoju rolnictwa ekologicznego. Szczegóły na www.bioexpo.pl
Zapraszamy na strony:
o targach www.bioexpo.pl
o PIŻE www.pize.info.pl