I Kongres Ekobranży to pierwsze na tak dużą skalę wydarzenie dla detalistów, producentów, przetwórców i dystrybutorów związanych z sektorem EKO w Polsce. Forum i spotkanie organizują redakcje magazynów BIOkurier i EKOdostawcy.

 

Na turbulentnym, ale wciąż rozwijającym się rynku ekoproduktów w Polsce komunikacja oraz synergia mają kluczowe znaczenie dla jego kondycji. Dlatego już 13 października na targach NATURA FOOD & beECO w Łodzi odbędzie się I Kongres Ekobranży. Spotkanie to tworzy płaszczyznę dialogu, wymiany informacji i opinii dla wszystkich uczestników rynku. Podczas wydarzenia prelegenci omówią nie tylko najbardziej aktualne trendy. Opiszą również zmiany w obrębie sektora EKO i wyzwania, z którymi rynek zmierzy w ciągu nadchodzących lat. Tematy te przedyskutują też zaproszeni eksperci w ramach panelu dyskusyjnego.

Znamy już pierwszych partnerów Kongresu Ekobranży. Dziękujemy COBICO, Eko-Wital, Farmie Świętokrzyskiej, Organic Farmie Zdrowia oraz Smakowi Natury.