Spółka Organic Farma Zdrowia w II kw. 2017 r. zwiększyła skonsolidowane przychody ze sprzedaży o 1,85% w stosunku do analogicznego okresu ub.r. do 22,5 mln zł. W pierwszym półroczu sprzedaż grupy narastająco wyniosła 46,8 mln zł – na poziomie 2016 r.

Wypracowane wzrosty nie są dwucyfrowe i tak imponujące jak w poprzednich latach, mimo to należy uznać je za sukces, ponieważ od roku branża w Europie Środkowo-Wschodniej: w tym w Niemczech, Austrii czy we Włoszech, weszła po raz pierwszy od co najmniej kilkunastu lat w okres stagnacji – informuje Sławomir Chłoń, prezes Organic Farma Zdrowia S.A. – Obecnie trudno przewidzieć, jak długo będzie trwał ten nieoczekiwany zastój. W obrębie grupy wciąż podejmujemy działania zmierzające do poprawy wyników finansowych. Reorganizujemy m.in. cały obszar logistyki: począwszy od zakupów, na ich skutecznej ekspozycji skończywszy. Ponadto sklepy są sukcesywnie rewitalizowane. Już dostrzegamy pozytywne efekty tych działań. W lipcu br. Organic Farma Zdrowia odnotowała 6,08% wzrostu sprzedaży, a spółka dystrybucyjna Eko-Wital 37,24% wzrostu.