W Senacie 29 września odbyło się posiedzenie seminaryjne Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przygotowane we współpracy z Fundacją Rodzice Przyszłości: „Żywienie dla Zdrowia”. Tematem głównym spotkania, w którym udział wzięli m.in. Karolina Kałdońska, wydawca magazynu Ekodostawcy i Marcin Fajerski, redaktor naczelny czasopisma, było odżywianie kobiet w ciąży i jego wpływ na zdrowie dziecka oraz zależności pomiędzy sposobem żywienia a zdrowiem u dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Profesofer Leszek Woźniak podczas dyskusji na temat szkodliwości aspartamu, karagenu i innych substancji stosowanych w procesie produkcji żywności konwencjonalnej

Profesor Leszek Woźniak podczas dyskusji na temat szkodliwości aspartamu, karagenu i innych substancji stosowanych w procesie produkcji żywności konwencjonalnej

Jednym z prelegentów był prof. Leszek Woźniak z Politechniki Rzeszowskiej, który mówił o tym, jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się żywność konwencjonalna i jak zmniejszyła się zawartość witamin i cennych składników mineralnych w niecertyfikowanych artykułach spożywczych. Z kolei prof. Janusz Książyk z Centrum Zdrowia Dziecka, Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych opowiedział o tym, jak powinny odżywiać się pary planujące powiększenie rodziny oraz kobiety w okresie ciąży i karmienia.

Zakończeniem wystąpień była dyskusja i konkluzja, że ekologiczna żywność powinna stać się niezbędnym elementem diety zarówno rodziców jak i dzieci. Zwiększenie jej udziału w codziennym jadłospisie może znacząco zmniejszyć plagę otyłości i występowanie chorób cywilizacyjnych u najmłodszych