Sprzedaż Bio Planet S.A. za miesiąc maj 2015 r. osiągnęła 6,7 mln złotych, co stanowi 26 proc. wzrostu w stosunku do sprzedaży w maju 2014 r., która wyniosła 5,3 mln zł.

Dodatkowo w maju tego roku Bio Planet S.A. pozyskała nowe kontakty handlowe w kraju.  Przewiduje także rozpoczęcie współpracy z dostawcami zagranicznymi.

W poprzedni miesiącu kontynuowane były również prace związane z budową centrum logistyczno-magazynowego Bio Planet w Lesznie koło Błonia (województwo mazowieckie). Otwarcie centrum przewidziane jest na III kwartał 2015 r.