Wierząc w ideę EKO i dostrzegając ogromny potencjał tego rynku, 4 lata temu postanowiliśmy wydać premierowy numer ogólnopolskiego magazynu branżowego EKOdostawcy. Okazało się, że zapotrzebowanie na rynkowe informacje, eksperckie opinie i wiedzę o markach w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze produkcji oraz handlu jest ogromne… I zwiększa się z roku na rok.

Od czasu pierwszego wydania naszego miesięcznika branża produktów certyfikowanych przeszła wiele zmian. Wciąż w bardzo szybkim tempie ewoluuje. W związku z tym skompletowanie „oferty na medal” czy odnalezienie kontaktów handlowych staje się niemałym wyzwaniem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców, postanowiliśmy stworzyć KATALOG EKObranży, który ułatwi wszystkim zainteresowanym poszukiwania wiarygodnych partnerów handlowych. Jestem pewien, że stanie się on dla Państwa codziennym i bardzo użytecznym narzędziem pracy, otwierającym drogę do finansowego sukcesu. Korzystając z okazji, w imieniu redakcji pragnę też podziękować naszym wszystkim partnerom za zaufanie i wiarę w naszą misję.