Przy Krajowej Izbie Gospodarczej powstała Krajowa Rada Rolnictwa Ekologicznego. Nowa rada jest odpowiedzią na potrzebę funkcjonowania instytucji zajmującej się rozwojem i promowaniem polskiej produkcji ekologicznej.

Przewodniczącym Krajowej Rady Rolnictwa Ekologicznego został prof. dr hab. Jerzy Szymona, a wiceprzewodniczącym Paweł Krajmas. Krajowa Rada Rolnictwa Ekologicznego ustaliła, że trwały rozwój rolnictwa ekologicznego wymaga nie tylko wsparcia państwa.  Potrzebne jest też współdziałanie silnych organizacji zrzeszających gospodarstwa ekologiczne. Celem Rady jest m.in. stworzenie szerszej ogólnokrajowej struktury, w ramach której producenci współpracują pod marką parasolową i mają szansę skuteczniej konkurować z zagranicznymi podmiotami.