Podlaskie Dary Natury należą aktualnie do najdynamiczniej rozwijających się firm oferujących wysokojakościowe produkty ekologiczne. O zrealizowanych celach, inwestycjach i najbliższych planach firmy opowiada Mirosław Angielczyk, jej właściciel

 

Rozmawia: Marcin Fajerski

 

Jak Dary Natury mogą podsumować ostatni okres swojej działalności? Jak rozwija się dystrybucja produktów Darów Natury w Polsce?

 

Ostatnich kilka lat to okres intensywnego rozwoju firmy Dary Natury. Uzyskane wyniki sprzedaży są wyższe, niż planowano. Unowocześnił się park maszynowy. Ostatnio zakupiliśmy automaty pakujące zarówno produkty sypkie jak i płynne. Wraz ze wzrostem sprzedaży, budowane jest zaplecze solidnych dostawców surowców ekologicznych potrzebnych firmie. Staramy się uporządkować system sprzedaży, wprowadzając bardziej adekwatne w stosunku do obrotów upusty dla naszych dystrybutorów. Dla chętnych przeprowadziliśmy również szkolenia produktowe.

 

Dary Natury intensywnie poszerzają ofertę. Jak dużo produktów obecnie ona obejmuje? Jakie nowości w ostatnim czasie pojawiły się w asortymencie Darów Natury?

 

Obecnie firma Dary Natury oferuje ponad pół tys. produktów ekologicznych. Nasze główne działy produkcji to: zioła, przyprawy, oleje, soki, napoje i przetwory. W każdym z nich pojawiły się ostatnio nowe produkty, m.in. dressingi olejowe w postaci jednorazowych saszetek pakowanych w atmosferze beztlenowej czy cała gama soków warzywnych, owocowych i z roślin zielnych. Ciekawą propozycję stanowią również niespotykane oleje, np. olej z nasion pokrzywy. Nowością są także nowe formy pakowania naszych produktów.

 

Jak obecnie rozwija się rynek produktów ekologicznych w Polsce z perspektywy Darów Natury? Jakie można wysunąć dla niego prognozy i jakim wyzwaniom muszą stawić czoła producenci?

 

Rynek produktów ekologicznych rozwija się szybciej niż niedawno zakładano, szczególnie w kwestii ich dostępności i wzrostu konsumpcji. Niepokojący może być fakt lekkiego załamania się areału upraw ekologicznych w Polsce. Polscy przetwórcy muszą więc „wydzierać” polski surowiec z rąk odbiorców zagranicznych, którzy dotychczas dominują w zakupie ekologicznych warzyw i owoców. Przetworzone za granicą polskie surowce często wracają na nasze półki sklepowe w postaci wyrobów gotowych, stwarzając konkurencję wyrobom rodzimym.

 

Obecnie coraz większą popularnością w Polsce cieszą się regionalne produkty w jakości ekologicznej. Jakie znaczenie dla Darów Natury ma podlaskie pochodzenie ekoproduktów? Jaką wagę do niego przywiązują klienci?

 

Mówi się często, że Podlasie to „Zielone Płuca Polski”. Nie jest to tylko slogan: tezę tę potwierdzono badaniami powietrza, gleby, wody i surowców pozyskiwanych na naszych terenach, które okazują się wyjątkowo czyste. Na tych terenach nie działają zakłady przemysłowe, nie ma w związku z tym przemysłowych zanieczyszczeń. Dominują gospodarstwa ekstensywne, gdzie użycie środków ochrony roślin i nawozów jest niewielkie. Wszystkie te czynniki wpływają na fakt, że Podlasie to teren rzeczywiście czysty ekologicznie.

Od początku istnienia firmy podkreślaliśmy jej podlaskie pochodzenie, umieszczając informacje na ten temat na opakowaniach naszych wyrobów. Mamy nadzieję, że nasze wieloletnie starania utwierdziły klientów w przekonaniu, że podlaskie zioła i surowce zielarskie odznaczają się wyjątkowo wysoką jakością. W skali kraju 50% surowców ze stanu naturalnego pozyskiwanych jest na terenie Podlasia.

 

Dary Natury nawiązują również współpracę z wieloma zagranicznymi partnerami handlowymi. Jak rozwija się działalność eksportowa firmy? Jaka jest recepcja rodzimych produktów ekologicznych poza granicami naszego kraju?

 

Coraz więcej produktów firmy Dary Natury można znaleźć w sklepach w Europie i poza nią. Najwięcej naszych produktów poza Polską sprzedaje się w Stanach Zjednoczonych, a także w Europie Zachodniej: w Niemczech, Czechach, Belgii, Danii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Islandii. W dużej mierze sprzedaż w tych krajach związana jest z mieszkającą tam polonią, ale mamy również informację, że produkty naszej firmy chętnie są kupowane przez rodzimych konsumentów. Świadczy to o dobrym postrzeganiu naszych produktów za granicą.

 

Jakie są najbliższe plany Darów Natury? Jakie nowości pojawią się niebawem w jej ofercie i jakie inwestycje planuje firma?

 

Obecnie firma Dary Natury jest w trakcie realizacji nowej inwestycji, która dotyczy przetwórstwa owoców i warzyw. Jej zakończenie przewidywane jest na koniec roku 2017. Umożliwi ona nam wprowadzenie wielu nowości, m.in. produktów dla dzieci, młodzieży, a także dla osób o specyficznych potrzebach żywieniowych, np. diabetyków, wegetarian, wegan i „żołądkowców”.