W ramach SGGW w Warszawie powstanie Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych. Umowę umożliwiającą jego budowę podpisał rektor uczelni, prof. Wiesław Bielawski i wicepremier Jarosław Gowin, w obecności ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Dla SGGW zostanie zbudowane Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych. Wartość całego projektu wynosi ok. 100 mln zł, z czego aż 40 mln zł zostanie przekazane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych finansowanych w obszarze nauki z budżetu państwa. Badania realizowane w centrum będą ważne dla rolnictwa, gospodarki i zdrowotności polskiego społeczeństwa. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że Polska musi „szukać takich wyróżników, które sprawą, że polska żywność będzie się czymś różniła, in plus oczywiście” od produktów zagranicznych, dodając, że dużą rolę mogą w tym względzie odegrać ekologiczne artykuły spożywcze krajowego pochodzenia.