Parlament Europejski po niemal trzech latach porozumiał się w sprawie nowych unijnych regulacji dotyczących produkcji i oznakowania żywności ekologicznej. Nowe przepisy będą wsparciem dla unijnych producentów żywności ekologicznej oraz pomogą chronić konsumentów przed nieuczciwym praktykami ze strony producentów i dystrybutorów żywności organicznej. Jeżeli Parlament Europejski oraz Rad UE zatwierdzą nowe przepisy to wejdą one w życie od 1 lipca 2020 r.

Nowe przepisy mają pomóc m.in. przez wprowadzenie przejrzystych, jednolitych i uproszczonych przepisów dotyczących procesu produkcyjnego oraz stosowania pestycydów. Wzmożoną kontrola zostaną objęci dystrybutorzy oraz sprzedawcy ekożywności. Surowsze kontrole mają zwiększyć zaufanie konsumentów do ekoprodutków.