Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki powołał Radę do spraw Rolnictwa Ekologicznego i Sprzedaży Bezpośredniej, która zaproponuje rozwiązania prawne oraz rozpropaguje ten rodzaj produkcji rolniczej i sprzedaży.

Do zadań Rady należy: opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w rolnictwie ekologicznym oraz zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie; wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej; upowszechnianie wiedzy o nowych regulacjach prawnych oraz wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących rolnictwa ekologicznego w kraju i za granicą; popularyzacja osiągnięć rolnictwa ekologicznego w kraju i za granicą; opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań, działań oraz realizacji celów wskazanych w Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020.

Ministerstwo podało, że Rada ma też wspierać wzrost podaży ekożywności, stymulować rozwój przetwórstwa, ułatwiać współpracę firmom działającym w branży, działać na rzecz wzrostu wiedzy konsumentów na temat rolnictwa ekologicznego i certyfikowanej żywności. Równocześnie Rada będzie pracowała nad rozwiązaniami dotyczącymi sprzedaży bezpośredniej.