Dołączyliśmy do grona tych, którzy za główny cel przyjęli promowanie i wsparcie dla sektora żywności ekologicznej w Polsce. Już od 2006 roku Stowarzyszenie Polska Ekologia skupia producentów, rolników i inne przedsiębiorstwa działające w tej branży. Podejmuje szereg działań, aby segment ten rozwijał się i rósł w siłę. Cieszymy się, że jako członek wspierający będziemy mogli brać czynny udział w tych działaniach. Misja magazynu Ekodostawcy jest w pełni zgodna z misją Stowarzyszenia, przewidujemy więc wiele udanych projektów – obecnie trwają pracę nad pierwszą, wspólną inicjatywną. Więcej informacji już niebawem!