Nowość na rynku ekologicznych środków czystości skutecznie rozpuszcza i usuwa: węglowodory, ropopochodne oleje, smary, paliwa tłuszcze, białka roślinne i zwierzęce, parafiny, woski, pasty połyskowe, tonery, farby drukarskie, tusze, makijaże. EcoTenz to trwała, złożona mieszanina składająca się głównie z olejów i ekstraktów roślinnych o bardzo silnych właściwościach adhezyjnych. Składniki są pozyskiwane dzięki zaawansowanej technologii z naturalnych i odnawialnych źródeł botanicznych. Parametrami przewyższa w skuteczności surfaktanty syntetyczne i jednocześnie jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Posiada właściwości pianotwórcze, odtłuszczające, rozpuszczające i myjące. Może całkowicie zastąpić stosowanie twardej chemii. Cechuje się szybką biodegradacją i sprzyja biodegradacji innych związków. Ma postać transparentnej cieczy o miłym, ziołowym zapachu.