Z nowych analiz wynika jasno, że tradycyjne rolnictwo wykorzystujące pestycydy na masową skalę, doprowadziło do wyczerpania „kapitału środowiskowego i społecznego” na całym świecie. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa alarmuje, że ukryty, negatywny wpływ produkcji konwencjonalnej żywności na zasoby naturalne i stopę życiową społeczeństwa przekracza już 5 tryliardów dolarów na rok. Z kolei firma Soil & More, która przygotowała raport „Prawdziwe Koszty Żywności, Rolnictwa i Finansów” donosi, że konwencjonalne rolnictwo na świecie nie tylko przyczynia się do pogorszenia się sytuacji materialnej ludności zamieszkującej obszary wiejskie w Argentynie, Afryce i Kostaryce, ale również prowadzi do degradacji środowiska naturalnego: zanieczyszczenia wód gruntowych, chorób wywołanych przez użycie pestycydów, emisji gazów cieplarnianych oraz erozji ziemi. Księgowi współpracujący z Soil & More przy badaniach odkryli, że choć żywność konwencjonalna jest tańsza w sklepach, to rzeczywisty koszt jej wytworzenia znacznie przekracza koszty produkcji ekologicznej. W tym kontekście za 1 kg argentyńskich jabłek z konwencjonalnych sadów społeczeństwo musi zapłacić średnio 19 eurocentów więcej niż za 1 kg jabłek ekologicznych z tego samego kraju.