Od maja tego roku udostępniane jest w internecie nowe narzędzie pozwalające rolnikom rozpocząć poszukiwania odbiorców produktów ekologicznych z wyprzedzeniem, na wiele tygodni lub miesięcy zanim surowce z gospodarstwa trafią na rynek. Mowa o https://dograne.pl – systemie łączącym funkcjonalność tablicy ogłoszeniowej z mechanizmami automatycznego kojarzenia stron potencjalnej współpracy. Najprościej mówiąc, Dograne to algorytmiczny „kombajn”, który nieprzerwanie analizuje pasujące do siebie oferty rolne i powiadamia użytkowników o znalezionych dopasowaniach. Wszystko po to, by strony skojarzonych ofert mogły wygodnie, bezpłatnie i w jednym miejscu dograć warunki potencjalnego zbytu lub zaopatrzenia – bez konieczności przeglądania masy ogłoszeń.

Bliżej rynku

Technologie informatyczne już od dawna towarzyszą rolnikowi w codziennej pracy. Wykorzystywane przez niego maszyny i urządzenia w coraz większym stopniu bazują na oprogramowaniu automatyzującym jego pracę. Decyzje rolnika dotyczące np. dawkowania środków ochrony roślin, stosowania nawozów czy nawodnienia wspomagane są technologiami zapewniającymi zdalne monitorowanie i obsługę. Jednak większość tych rozwiązań skupia się na wspomaganiu produkcji w gospodarstwie, gdzie rolnikowi łatwiej gromadzić i zarządzać danymi. W momencie, w którym produkt rolny jest gotowy opuścić gospodarstwo i trafić na rynek, wachlarz dostępnych narzędzi staje się bardzo wąski, oferując niewielką pomoc w ocenie bieżącej lokalnej sytuacji rynkowej czy też w znalezieniu i wyborze najlepszego partnera do nawiązania współpracy. Na rynku wciąż dominuje kontakt telefoniczny czy własne znajomości. W erze globalnych internetowych sieci społecznościowych i mechanizmów wyszukiwania informacji, w branży rolnej nadal brakuje “kombajnu” do zbierania i przetwarzania informacji rynkowej, z którego pomocą rolnicy i ich kontrahenci mogliby odsiewać wszechobecny szum informacyjny i precyzyjnie kojarzyć swoje potrzeby. Powyższym wyzwaniom wychodzi naprzeciw internetowy rynek współpracy rolnej – Dograne.

Znajdowanie, nie wyszukiwanie

Rynek rolny, jak każdy inny rynek, jest miejscem spotkania sprzecznych interesów. Jednak wszystkich uczestników tego rynku zawsze łączy to samo ogniwo – produkt rolny. Na tej zasadzie zbudowany jest system Dograne, którego centralnym mechanizmem jest automatyczne dopasowywanie ofert sprzedaży i kupna konkretnego produktu. Formularze ofert w systemie są tak skonstruowane, by każdy użytkownik mógł w prosty, wygodny i zarazem precyzyjny sposób określić jakiego produktu szuka lub jaki produkt oferuje w danym terminie i lokalizacji. Natomiast “przeglądanie” i szczegółowe porównywanie wszystkich złożonych ofert jest zadaniem systemu, który nieprzerwanie wyszukuje pasujące do siebie oferty i automatycznie powiadamia użytkowników o znalezionych dopasowaniach i możliwościach nawiązania współpracy. Mechanizm ten obejmuje również oferty z przyszłym terminem dostępności lub zapotrzebowania na produkt, co umożliwia rozpoczęcie poszukiwań partnerów handlowych na wiele tygodni lub miesięcy przed zakończeniem cyklu produkcyjnego, zwiększając szanse na uzyskanie bardziej korzystnych warunków współpracy.