Fast foody, zupki instant, słodkie napoje i chipsy mają zniknąć ze szkolnych sklepików. Sejm znowelizował ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która wejdzie w życie 1 września 2015 r. Należy jednak zaznaczyć, że właściciele punktów mają 3 miesiące na dostosowanie działalności do nowych przepisów. Zakaz podawania, sprzedaży i promowania niezdrowej żywności obowiązywać będzie w: przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz innych placówkach oświatowo- oraz opiekuńczo-wychowawczych. Za złamanie zakazu grożą kary w wysokości 1 do 5 tys. zł. Dyrektor placówki będzie miał także prawo do rozwiązania umowy z firmą cateringową albo właścicielem sklepu.