Tytuł przyznawany jest firmom, które odnoszą sukcesy na rynkach międzynarodowych, oferują innowacyjne rozwiązania, są ambasadorami regionu oraz przyczyniają się do zwiększania konkurencyjności gospodarki. Promotor Polskiej Gospodarki to tytuł przyznawany w regionach ludziom i firmom, których osiągnięcia współtworzą pozytywny wizerunek Polski w kraju i na świecie. Fundacja ukazuje sukcesy rodzimej przedsiębiorczości i Polaków, także te osiągane lokalnie, które powinny budować narodową dumę. 4 października w ramach Wschodniego Kongresu Gospodarczego odbywającego się w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku przyznano tytuły Promotora Polski i Promotora Polskiej Gospodarki. Wydarzenie prowadził Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”. Statuetki wręczali: Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego, Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP SA oraz Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.