Czechy zamierzają ograniczyć stosowanie w uprawach wszystkich środków zawierających glifosat od 2019 r. Czeskie ministerstwo rolnictwa zakaże powszechnego stosowania takich herbicydów jako preparatów chwastobójczych i desykantów przyspieszających dojrzewanie roślin.

Czeski minister rolnictwa Miroslav Toman ogłosił, że substancje zawierające glifosat będą stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach… W takich, w których nie można zastosować żadnej innej skutecznej metody. Czechy już ograniczyły wykorzystanie glifosatu. W 2017 r. zmniejszyło się ono o 185 tys. l w porównaniu do 2013 r.

W ub.r. Unia Europejska przedłużyła licencję na stosowanie herbicydu do 2022 r. Za przedłużeniem głosowało 18 z 28 krajów członkowskich, w tym Republika Czeska, Polska i Niemcy. W przyjętej w październiku ub.r. rezolucji Parlament Europejski podkreślił, że dokumenty Monsanto Papers nie stanowią solidnego argumentu przemawiającego za przedłużeniem licencji.