Ekodostawcy to pierwszy i jedyny magazyn branżowy w Polsce. Co miesiąc dzięki wysyłce celowanej docieramy do 7 tysięcy decyzyjnych osób w firmach działających w branży ekologicznej,