Francuski Carrefour przejął sieć 8 sklepów specjalistycznych So.bio z południa kraju. Działanie to ma pomóc operatorowi zrealizować cel wygenerowania 5 mld euro w sprzedaży produktów ekologicznych wg informacji IGD Retail Analysis.

So.bio uznaje się za jednej najlepszych sklepów specjalistycznych we Francji: ze względu na jakość, politykę cenową, personel oraz zarządzanie. Osiągnięcie 5 mld euro w sprzedaży ekożywności ma stać się możliwe, dzięki faktowi, że jej konsumpcja we Francji w ciągu ostatniej dekady potroiła się, a do 2020 r. może się podwoić.