Organizacja Pesticide Action Network opublikowała specjalny raport prezentujący alternatywy dla glifosatu w rolnictwie. Dokument jest odpowiedzią na dyskusje dotyczące wycofania go z upraw w krajach należących do wspólnoty unijnej.

W grudniu Belgia, Grecja, Francja, Luksemburg, Malta i Słowenia napisały list do Komisji Europejskiej z zapytaniem o możliwość plan wycofania glifosatu z rolnictwa i wsparcia dla rolników. Raport PAN zawiera opis alternatyw dla tego herbicydu. To przegląd ekologicznych i mechanicznych metod oraz ich kombinacji – bez użycia „chemicznej bomby”. Co ważne, opracowane techniki pomagają chronić bioróżnorodność. – Przejście na mniej inwazyjne systemy i zmniejszenie użycia glifosatu ma na celu nie tyle zastąpienie go innymi herbicydami. Przede wszystkim zależy nam na zachęceniu rolników do odkrycia ekologicznych praktyk rolniczych i nauki życia w zgodzie z naturą – mówi Henriette Christensen, starsza doradczyni polityczna PAN Europe.